Historia

På bilden ovan som är från Svensk Urmakeri & Optiktidning från mars 1967 syns från vänster Artur Jonsson, Gösta Andersson samt Harald Sandgren.

Den 30 januari 1967 kallade framlidne urmakarmästaren J.A. Johnsson historiskt intresserade ursamlare i Göteborg till en orientering om bildandet av en förening; vid detta möte - som hölls i Gbg:s historiska museum - antogs föreningens nuvarande namn De Gamla Urens Vänner i Göteborg.
Föreningens ändamål är att samla intresserade personer i Västsverige var att genom sammankomster, föredrag, diskussioner och visningar öka kunskapen om gamla ur och urmakare.
De Gamla Urens Vänner kan idag se tillbaka på en intressant och berikande tid - föreningen har haft ett uppskattat program med bland annat studieresor till London och Kontinenten, där ursamlingar, urfabriker och museer besökts.
Intressanta ljusbildsföredrag har hållits av gästande urmakare och urkännare, dessemellan kåserar föreningens medlemmar om ur och samlingar man haft tillfälle att besöka.
Efter tillkomsten av De Gamla Urens Vänner i Göteborg bildades liknande sammanslutningar i Stockholm, Malmö, Linköping och Venner av Gamle Ur i Oslo.
De Gamla Urens Vänner har således ett intressant program, som ger medlemmarna historiska informationer och tips om urkonstruktioner och deras upphovsmän. Under 1970-talet gjorde elektroniken sitt intåg i urindustrin, vilket gör föreningens verksamhet alltmer värdefull för kommande generationers studier av tidmätningsteknik.

För De Gamla Urens Vänner i Göteborg
Kurt Nauber
 


Startsida

Copyright © 2004 [Anders Andersson]. Med ensamrätt.