Västgötaurmakare

Några kommentarer till ” Västgöta anonym”
Vi får inte glömma att Göteborg visserligen är Västergötlands största stad, detta stora landskap har som bekant haft stor urtillverkning även eller kanske framför allt utanför de stora städerna. Detta har ex. Einar Magnusson visat genom boken: Urmakare i Västergötland och västra Småland.

De Gamla Urens Vänner i Göteborg borde nog ha en uppgift även utanför Göteborg. Sänder med några bilder av ett ur eventuellt av släkten Apelqvist eller Engvall  som var verksamma i Jönköping med omnejd.

Drivarna och gånghaken är mycket väl härdade vilket tyder på god kännedom av stålhantering. Verket har slagskiva. Ex. på hur kunnig man var i slaglödnig syns på en av bilderna, slaglödning var vanligt vid tillverkning av sammansatta delar så som slagarmar mm. 

Gerhard


Startsida

Copyright © 2004 [Anders Andersson]. Med ensamrätt.
Ändrad: 11 mars 2006