Olof Rising

Olof Rising föddes 1718 troligen i Enköping och dog i Göteborg 5 feb 1783. Verksam i Göteborg från 1747 till åtminstone 1778. Flera kända arbeten.

Samtliga bilder med Risinganknytning: Gerhard Gren. För eventuella frågor och kommentarer tag gärna kontakt med Gerhard på: urmakare.gren@telia.com

En urtavla av Olof Rising med för tiden vanliga hörnornament med "De fyra årstiderna" vidare typisk timring med minutringen graverad med bågar, detta är troligen holländsk påverkan, dessa bågar kan också någon gång förekomma på engelska ur. Typiskt för svenska samtida ur är att timring och kartuschen är gjorda av tenn. På engelska ur alltid av mässing som försilvrats på kemisk väg.

Detta är tavelsidan på ett ur med typiskt Olof Risingutseende på verket, robusta verk dock ej med så vackert och smäckert utförande som somliga samtida Stockholmsarbeten. Urverken är som det sägs i litteraturen engelska i sitt utförande, verkbottnar av mässing, dock är verkpelarna av järn.

En bild på verksidan med en vackert graverad bård runt urverket, detta kan ses på flera av Olof Risings arbeten.

En fint utförd gånghake, detta utseende har jag återfunnit på flera gånghakar av Olof Rising.


Startsida

Copyright © 2004 [Anders Andersson]. Med ensamrätt.
Ändrad: 11 mars 2007