Norgeresan 2006-04-23

Erik Ödegård tog emot på Borgarsyssels Museum i Sarpsborg.

Erik Ödegård berättade allt som är värt att veta om Rasmus Sörnes fantastiska astronomiska ur som blev färdigt 1954.
Liten förklaring av vad man kan utläsa av framsidan uppifrån och ner:
Överst syns en vanlig urtavla som visar normaltid. Under den två mindre urtavlor som visar GMT-tid, ebb och flod, stjärntid - mitt emellan dessa urtavlor visas månens fas. Under dessa sitter en större tavla som visar djurkretsen, man kan se månens och solens gång över himlen, på den mindre globen i mitten kan man se var på jorden sol- och månförmörkelser inträffar, vinter- och sommarsolstånd, vår- och höstdagjämning. Underst syns två glober den till höger visar jordens dagliga och årliga rörelse, till vänster syns en invändigt upplyst glob som visar stjärnhimlen och stjärnbilderna.
Nederst syns en kontrollpanel där uret kan köras fram och tillbaka för justering eller kontroll, en inbyggd bandspelare förklarar urets funktioner för betraktaren.

Baksidan. Överst syns ett heliocentriskt plantverk där man kan se de största planeternas rörelser kring solen i centrum. Ett räkneverk visar det julianska dagnumret. De tre visarna på urtavlan under visar solens upp- zenith- och nedgång. Därunder visas korrekt datum även i skottår samt den 400-åriga skottårsperioden. De mindre urtavlorna visar årets nummer i sol- och måncykeln, medelsol samt solfläcksperiod.
På urets sidor visas även olika korrektioner och avvikelser från medelgång på solvisare, månvisare, knutlinjevisare och absidlinjevisare.
Klockan drivs normalt av en synkronmotor, skulle det bli strömavbrott, kopplas automatiskt ett urverk med kronometergång in och driver uret tills strömmen kommer tillbaka. I sockeln är ytterligare ett urverk placerat som varje heltimma sänder en strömimpuls till uret och ställer om det om det skulle vara nödvändigt.

Allt tillverkat med enkla medel hemma i ett uthus i trädgården (Både klocka och alla maskiner, fräsar, delningskivor, spännhylsor, pantograf för gravering av globerna och text på urtavlorna!)

Vill du läsa mer om Rasmus Sörnes liv och hans fantastiska konstruktioner av både ur och annat går det bra att kontakta nätmäster så skickar jag boken "Klokkemakeren" av Rasmus son Tor Sörnes. Den kostar 300:- Ett måste!

Hela gruppen samlad utanför museet. Erik Ödegård längst till vänster.

Hemma hos samlaren Leif Karlstad i Eidsberg. Leif är på väg att servera smörgåsar.

Detalj av Karl XII - uret.

Vackra fickur fanns till beskådan.

Leif visar sina grammofoner och speldosor för ordföranden Lars Laväng och Inge Nilsson.

Dignande bord...

 


Startsida

Copyright © 2006 [Anders Andersson]. Med ensamrätt.
Ändrad: 15 november 2006