Jacob Öberg

Ur Einar Magnussons bok ”Allmogeurmakeriet i Västergötland och västra Småland”: 

Öberg, Jacob, f. 26/7 1789 på Ödegården i Bergstena sn (annex till Lena) son till torparen Daniel Olofsson, död i armod 3/12 1881 i Kyrkås socken. Han var urmakare och bodde sin mesta tid på ett ställe under L:a Lunnabolet i Kyrkås (annex till Lekåsa). Han tillverkade minst 400 golvur, och priset för ett sådant var vanligen en tunna råg. Han göt själv alla delar till sina klockor, och klangskålarna fick han alltid en särskild god klang uti. Han omnämnes av författaren Falkås i hans roman ”Vitormen” och kallas där Jacob Berg. Han var gift men hade inga barn. Det berättas att han brutalt kunde sätta fast personer i sitt skruvstäd. Där fick även hustrun ibland sitta. Han är omtalad av Einar Östengård såväl i Västgötabygden som i Småbrukarnas tidnings julnummer 1956. Nämnd även av andra författare.  Han signerade urtavlorna med hela sitt namn.

Kommentar:
Vid studie av Öbergs urverk kan tydligt ses att han var bekant med Moraverken, vilka i hög grad var i omlopp under hans tid. Öbergs urverk har dock traditionellt centrumhjul, delarna på tavelsidan är i huvudsak lika de på Moraverken. Kvalitén på Jacob Öbergs verk är emellertid av högre klass. De urverk av Öberg jag arbetat med har haft goda proportioner mellan hjul och drivar, vilket man inte alltid finner i  allmogeurverken. Även visarna har samma form som på Moraverken.  Urtavlorna på de senaste uren av Öberg jag renoverat har haft urtavlor av sammannitade plåtar, en arbetskrävande uppgift men kanske enda möjligheten i en tid av knapp tillgång på råmaterial. 

Gerhard Gren

urmakare.gren@telia.com


Startsida

Copyright © 2007 [Anders Andersson]. Med ensamrätt.
Ändrad: 10 november 2007